** เว็บไซด์นี้สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจ เอาไว้รวมประกาศต่างๆ นานา ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เค้าฝากมาลงประกาศนะครับ ไม่ผ่านนายหน้า **
(ราคาอาจสูงไปหรือต่ำไป สามารถต่อรองได้ครับ)

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

++ บริการ ตรวจ เช็ค ล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาแอร์บ้าน ++
ย้าย / ติดตั้ง / ปรับเปลี่ยน / อื่นๆ
บริการถึงบ้านและที่ทำงาน   โทรนัดได้เลยครับ 094-708-5891  ราคาเป็นกันเอง
 

 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำถาม? ถึง เทวดา, พญานาค, พระภูมิเจ้าที่, สัตว์เดรัจฉาน,
เปรต, สัตว์ในนรก และมนุษย์

 

คำถามเดียวกัน แต่ต่างคำตอบ ต่างภพภูมิ ต่างวาระ ต่างบารมี ต่างความคิด ต่างการกระทำ ต่างจุดมุ่งหมาย

" ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ อยากจะทำอะไร "

เทวดา ตอบว่า
"เราจะพิจารณาธรรม เพราะมนุษย์มีกายสังขาร ที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมาก ร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุด น่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆ"

พญานาค ตอบว่า
"บวชสิ ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะบวช ... เป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริง แต่บวชไม่ได้ พ้นทุกข์ไม่ได้ ไม่เหมือนมนุษย์ พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวช แต่มนุษย์บวชได้ มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูง ไปแดนนิพพานได้ แสนประเสริฐ"

พระภูมิเจ้าที่ ตอบว่า
"ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง คราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวัน ไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส่วนกุศลมาให้เราอีก ไปทำเองเลย เพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดี"

สัตว์เดรฉาน ตอบว่า
"ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆ เป็นสัตว์นั้นทุกข์มาก พูดก็ไม่ได้ คิดอะไรฉลาดๆก็ไม่ได้ เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญา เราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีก"

เปรต ตอบว่า
"เราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียด ไม่อยากมีปากเท่ารูเข็ม มีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาล ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะถือศีล จะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหย อดๆ อยากๆ ทนทุกข์ทรมานแบบนี้"

สัตว์นรกในอเวจี ตอบว่า
"ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะทำความดี จะไม่ผิดศีล5อีก จะปฏิบัติธรรม เพราะนรกมันร้อนมันโหดร้าย อยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวด ทุรนทุราย ถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้ง เราจะไม่ทำเลว เราไม่อยากทรมาน ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีก"

แต่เมื่อถามคำถามเดียวกัน
มนุษย์ ตอบว่า "อยากสมหวังรัก, อยากรวย, อยากมีตำแหน่งสูง, อยากมีอำนาจ แม้ต้องผิดศีล ทำร้ายใครก็จะทำ"

อนิจจาใครหนอ..น่าสงสารที่สุด!

มนุษย์ผู้ที่อยากแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วคราว ทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญกุศลมากกว่าเพื่อน ทำให้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกภพภูมิ อยู่ภายในใจ มี ๗ สิ่งคือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา

อ่านอีกครั้งจะรู้ว่า "ดีมากๆๆ"

1แชร์ 1ธรรมทาน
เป็นบุญกุศลมากสำหรับผู้ส่ง-ผู้รับ


เรียบเรียงโดย  
www.tawan3000.com

 
 
 

M2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

©2019 - Tawan3000 Inc.